“Средства и методи за мониторинг върху дейността на местната власт. Сътрудничество на НПО с местната власт”

25.05.09

отпечатай новината
202px-pazardzik_oblast_map_xs.jpg
На 26 и 27 май 2009 г. в хотел “Олимп” във Велинград ще се проведе семинар на тема „Средства и методи за мониторинг върху дейността на местната власт. Сътрудничество на НПО с местната власт”. Семинарът е част от проекта “Сътрудничеството между читалищата и бизнесорганизациите - модел за успешно партньорство”, изпълняван от Индустриална стопанска асоциация в Пазарджик, в партньорство с Народно читалище “Развитие” в Пещера и Народно читалище “Будители” в гр. Септември, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма “Административен капацитет”.  Срещата се осъществява и със съдействието на РЕКИЦ “Читалища” - Пазарджик.
  

 

За участие във форума се канят представители на читалищата, бизнеса, Областният управител, Общините и други местни структури на държавни институции и НПО.

 


 

 

Предварителна програма

 

 

  
26.05.2009 г.

 

 

8.30-10.30 ч.

 

Откриване на семинара

 

1.     Представяне на проекта “Сътрудничеството между читалищата и бизнесорганизациите - модел за успешно партньорство”.

 

2.     Защо да има мониторинг на местната власт от гражданското общество - дискусия, обмяна на опит, въпроси и отговори

 

10.30  - Пауза

 

10.45-13.00 ч.

 

3. Законодателни и нормативни възможности за мониторинг на местната власт от гражданското общество.

 

13.00-14.00 ч.  - Почивка

 

14.00-16.00 ч.

 

4. Нормативна база за разпореждане с общинско имущество и разходване на бюджетни средства.

 

  
16.00-17.30 ч.

 

5. Система за социално партньорство.

 

 

 

  
27.05.2009 г.

 

  
8.30-10.30 ч.

 

6. Модели за мониторинг и сътрудничество

 

  
10.30 ч. -  Пауза

 

  
10.45-13.00 ч.

 

7. Омбудсманът и обществените посредници

 

8. Дискусия и споделяне на добри практики.

 

 

 


 

 

Лектори и модератори на кръглата маса: Светлан Карталов-главен секретар в Областна администрация – Пазарджик и Цветанка Радина-изпълнителен директор на ИСА- Пазарджик.