Национална програма "Глобални библиотеки - България"

28.05.09

отпечатай новината
logo_xs.jpg
На 28 май 2009 г. в 15.00 часа на „Сцена 17” на 7-ия етаж в Министерството на културата на официална церемония ще бъде подписано споразумение за реализирането на Националната програма „Глобални библиотеки – България”, която се подкрепя от субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. 

 

Споразумението ще бъде подписано от представители на Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

 

От страна на Министерство на културата подпис под споразумението ще положи министърът на културата проф. Стефан Данаилов. 

 

Националната програма „Глобални библиотеки – България”, която се подкрепя финансово от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на 5 години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. 

 

За успешното постигане на устойчиви резултати Програма „Глобални библиотеки – България” ще разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор. Министерството на културата е водещата институция по програмата. Другите ключови партньори са Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Българската библиотечно-информационна асоциация и Националното сдружение на общините в Република България. ПРООН ще бъде изпълнителната агенция по програмата. 

 

Програма „Глобални библиотеки – България” ще осигури информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и интернет връзка за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна и ще се стреми да мобилизира средства за ИТ оборудване в още 700 библиотеки.